• gallery-image

lund

Maria Holmer Dahlgren blev tillfrågad om att göra en hel vägg med ett grafiskt Lund-motiv, när den nya turistbyrån i staden skulle inredas. Idag producerar Maria populära moderna souvenirer, som på ett representativt sätt för ut staden i världen. Design in Sweden and made in Sweden.

Marias kommentar;
“ När jag flyttade till Lund för att studera på sjuttiotalet, så kände jag där en stark frihetskänsla och livskraft. Staden var så otroligt tillåtande och härligt brokig. En underbar blandning av människor, kunskap, kreativitet ocg framtidstro. Denna känsla är fortfarande påtaglig många år senare. Staden har en trygg, evig karaktär med sin långa historia och vackra bebyggelse, Lullerstensgator, torg och parker. Denna trygga atmosfär är som gjord för att reflektera och filosofera i. En gammal stad där unga starka idéer kan födas och utvecklas! Länge leve Lund, idéernas stad.”